Mountain station Sesto

Mountain Station “Monte Elmo 1″

Mountain station “Monte Elmo 2″

 

Mountains in Sesto

Webcam Sexten

Sesto – view to the Croda Rossa

Sesto – view of the Sesto sundial

Sesto – view of the Fiscalina valley

Sesto – Sasso vecchio